Asking for and Giving Directions

This page contains useful vocabulary, typical sentences, and example conversations for when asking for and giving directions.Useful Vocabulary

English

Polish

Address

Adres

A kilometre

Kilometr

A mile

Mila

At / On the corner

Na rogu

At the end

Na końcu

Around the corner

Za rogiem

Behind

Za / Z tyłu

Between

Pomiędzy

Bridge

Most

Bus stop

Przystanek autobusowy

Close / Near

Blisko

Continue

Kontynuować

Crossroads / Junction / Intersection

Skrzyżowanie

Direction

Kierunek

Excuse me / Pardon me

Przepraszam (kiedy chcemy zwrócić czyjąś uwagę)

Far

Daleko

Follow

Iść za / Podążać za

Go / Head straight on (until you come to…)

Idź prosto (aż dojdziesz do)

Go along

Idź wzdłuż

How do I get to…?

Jak mogę się dostać do…?

In front of

Z przodu

It’s on your left / right

To jest po twojej lewej / prawej stronie

Near

Blisko

Next to

Obok

Open

Otwarte

Opposite

Naprzeciwko

Roundabout

Rondo

Take a left / right

To jest po twojej lewej / prawej stronie

T-junction

Skrzyżowanie w kształcie litery T

Traffic lights

Sygnalizacja świetlna

Through

Przez

Turn back / Go back

Zawróć / Wróć

Turn left / right (into / on a street)

Skręć w lewo / prawo (w ulicę)

Signpost / Sign

Znak drogowy

What’s the best way to…?

Jaka jest najlepsza droga do…?

Where is…?

Gdzie jest…?

Wrong way

Zła droga

Under

Pod


Getting Someone’s Attention

English

Polish

Excuse me (sir/madam)

Przepraszam (Pana/Panią)

Pardon me,

Przepraszam

Sorry to bother you,

Przepraszam, że Pana/Panią niepokoję,

Sorry, I’m not from around here.

Przepraszam, nie jestem stąd.

Sorry to bug you, I don’t know the area very well.

Przepraszam,że przeszkadzam, nie znam tej okolicy zbyt dobrze


Thanking Someone for Their Help

English

Polish

Thanks!

Dzięki!

Thank you!

Dziękuję!

Thanks a lot, you’ve been a great help!

Dziękuję bardzo, dużo mi pomogłeś!

Thank you very much!!

Bardzo dziękuję!

Many thanks! I really appreciate it.

Wielkie dzięki! Naprawdę jestem wdzięczny.

Great, thanks a lot!

Świetnie, wielkie dzięki!


Asking for directions

English

Polish

I’m looking for 343 Tottenham Court Road.

Szukam Tottenham Court Road numer 343.

Can you tell me where the bus station is?

Czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest dworzec autobusowy?

Could you tell me how to get to the train station?

Czy może mi Pan/Pani powiedzieć jak dostać się na dworzec kolejowy?

Do you know where the post office is?

Czy wiesz, gdzie jest poczta?

Is there a McDonald’s near here?

Czy jest tutaj w pobliżu McDonald’s?

How can I get to the gallery

Jak mogę się dostać do galerii?

Excuse me, how do I get to the museum from here?

Przepraszam, jak mogę się stąd dostać do muzeum?

Sorry to bother you, I’m looking for this address.

Przepraszam, że przeszkadzam, szukam tego adresu.

Are we on the right road to Liverpool?

Czy jesteśmy na dobrej drodze do Liverpool?

What’s the best way to get to the airport?

Jaka jest najlepsza droga, żeby się dostać na lotnisko?

Is this the right way to Manchester?

Czy to jest dobra droga do Manchester?

Do you have a map?

Czy masz mapę?

Can you show me where London is on the map?

Czy może mi Pan/Pani pokazać na mapie gdzie jest Londyn?

Can you show me how to get there on the map?

Czy możesz mi pokazać na mapie, jak się tam dostać?

Is this the right way to Dublin?

Czy to jest dobra droga do Dublina?

What’s the quickest way to the hospital?

Jaka jest najszybsza droga do szpitala?

What’s the easiest way to get to the nearest supermarket from here?

Jaka jest najprostsza droga, żeby dostać się do supermarketu stąd?

Where is city hall?

Gdzie jest ratusz?

Can you give me directions to the nearest subway station?

Czy może mi Pan/Pani dać wskazówki, jak dostać się do najbliższej stacji metra?


Asking How Far It Is

English

Polish

How far is it?

Jak daleko to jest?

Is it far?

Czy to jest daleko?

How far is it to the train station?

Jak daleko jest do dworca kolejowego?

Does it take long to get there?

Czy długo to zabiera, żeby się tam dostać?

How long will it take to get there?

Jak długo to zabierze, żeby się tam dostać?


Giving Directions

English

Polish

The closest bank machine is this way.

Najbliższy bankomat jest w tę stronę.

A gas station? The closest one is that way.

Stacja benzynowa? Najbliższa jest w tę stronę.

Go down this street then take a left.

Idź wzdłuż tej ulicy, później skręć w lewo.

Go up this road.

Idź wzdłuż tej drogi.

Take your first left.

Skręć w pierwszą ulicę w lewo.

Take the third right.

Skręć w prawo w trzecią ulicę.

Continue straight ahead for about a kilometre.

Idź / Jedź prosto przez około kilometr.

You’ll pass a bank on your right.

Miniesz bank po prawej stronie.

It’ll be on your left / right.

To będzie po twojej lewej / prawej stronie.

It’ll be straight ahead.

To będzie prosto przed tobą.

Go under / over the bridge.

Idź pod mostem / przez most.

Take the first exit.

Zjedź pierwszym zjazdem.

Take the second exit at the roundabout.

Zjedź drugim zjazdem na rondzie.

Follow the signs to Blackburn.

Jedź zgodnie ze znakami do Blackburn.

Continue past the police station.

Kontynuuj jazdę za posterunkiem policji.


Example Conversations

Example Conversation 1

A: Pardon me, do you know how to get to Wembley Stadium?

B: I’m sorry, I’m not from around here either.

A: Ok, thanks anyway.

Example Conversation 2

A: Sorry, I’m not from around here. Can you tell me how to get to the British Museum?

B: Right, go down the street, take a left at the first lights, then go straight through two intersections and it should be on your right.

A: How far is it?

B: It’s about 500 metres form here.

A: Great, thanks a lot!

B: Don’t mention it.

Example Conversation 3

A: Sorry to bother you, could you tell me what the easiest way to Westminster Hall is?

B: Take the Bakerloo line to Embarkment, then take Circle or District line to Westminster. It’ll be across the street when you exit the tubestation.

A: Thanks a lot.

B: No problem.

Example Conversation 4

A: Excuse me, what’s the quickest way to get to Luton airport from here?

B: Take the M1 from the A4201 to exit 10 then take the A1081 and follow the signs.

A: Many thanks! I really appreciate it.