Travelling by Taxi

This page contains useful vocabulary, typical phrases, and example conversations when travelling by taxi.Useful Vocabulary

English

Polish

Available

Wolny

Bady seat / Car seat

Fotelik dla dziecka

Cab

Taksówka

Cost

Koszt

Drop off

Wysadzić (kogoś)

Destination

Cel podróży

Fare

Opłata za przejazd

Flag / Flag down

Zatrzymać / Machać na taksówkę na ulicy

Flat rate

Stawka jednolita

Dispatch

Wysłanie taksówki

Dispatch operator / Dispatcher

Operator taksówek

Hailing a cab

Zatrzymanie taksówki

Journey

Podróż

Location

Lokalizacja

Luggage

Bagaż

Metre

Licznik

Passenger

Pasażer

Pick up

Odebrać kogoś

Stop over

Zatrzymać się po drodze

Van

Van / Furgonetka


Asking where to get a taxi

English

Polish

Do you know where I can get a taxi?

Czy wie Pani/Pan, gdzie mogę złapać taksówkę?

Could you tell me where I can get a cab?

Czy może mi Pani/Pan powiedzieć, gdzie mogę złapać taksówkę?

Do you have a taxi number?

Czy masz numer do korporacji taksówek?

Where can I order a cab?

Gdzie mogę zamówić taksówkę?

What’s a good taxi company?

Jaka jest dobra firma taksówek?


Calling or getting a Taxi

English

Polish

Can you call me a taxi, please?

Czy może mi Pani/Pan wezwać taksówkę?

I’d like a taxi, please.

Poproszę o taksówkę.

Could I order a taxi for 6am tomorrow?

Czy mogę zamówić taksówkę na jutro na godzinę 6 rano?

Sorry, there aren’t any available at the moment.

Przykro mi, ale w tym momencie nie ma żadnych wolnych taksówek.

Where are you?

Gdzie Pani/Pan jest?

Where would you like me to send it?

Gdzie mam wysłać taksówkę?

What’s the address?

Na jaki adres?

I’m at the Laguna Hotel.

Jestem w hotelu Laguna.

We’re at the train station.

Jesteśmy na dworcu kolejowym.

I’m at the corner of Madison and Finch Avenue.

Jestem na rogu alei Madison i Finch.

At Bernie’s Bar and Grill.

W barze Bernie’s Bar and Grill.

Could I take your name, please?

Czy mogę prosić o Pani/Pana imię?

Who will the cab be for?

Na kogo ma być taksówka?

How long will I have to wait?

Jak długo będę czekać?

How long will it be?

Jak długo to zajmie?

It’ll be there in 15 minutes.

Taksówka będzie tam za 15 minut.

About 5 minutes.

Około 5 minut.

It’s on the way.

Jest w drodze.

Where can I get a cab?

Gdzie mogę złapać taksówkę?

Do you need a taxi, sir?

Czy Pan potrzebuje taksówkę?

Did someone call a cab?

Czy ktoś wzywał taksówkę?In the Taxi

English

Polish

Where are you heading?

Gdzie Pani/Pan jedzie?

Where would you like to go?

Gdzie chciałbyś pojechać?

Where are we going today?

Gdzie dzisiaj Pani/Pan jedzie?

I’d like to go to Gatwick Airport.

Chciałbym dojechać na lotnisko Gatwick.

How long do you think it will take to get there?

Jak Pani/Pan sądzi, ile sądzisz że to zajmie, żeby tam dojechać?

How much time does it take to get there?

Ile czasu zajmie, żeby tam dojechać?

It shouldn’t take long at this time of day.

To nie powinno dużo czasu zająć o tej porze dnia.

We should be there in about 15 minutes.

Powinniśmy być na miejscu za około 15 minut.

Take me to the bus station, please.

Proszę mnie zawieźć na dworzec autobusowy.

How much do you think it will cost to get to King’s Cross?

Jak Pani/Pan sądzi, ile to będzie kosztowało, żeby dojechać na King’s Cross?

What do you think the fare will be to get to Madison Square Garden?

Jak Pani/Pan sądzi, jaka będzie opłata za przejazd do Madison Square Garden?

How much will it cost to get there from here?

Ile to będzie kosztowało, żeby się stąd tam dostać?

It should be around €25.00.

To powinno wynieść około 25 euro.

Here we are.

Jesteśmy na miejscu.


Small talk along the way

English

Polish

So, where are you from?

A więc, skąd jesteś/jesteście?

We’re from Poland.

Jesteśmy z Polski.

Are you enjoying your stay in New York?

Czy podoba się Tobie/Wam w Nowym Jorku?

Where are you staying?

Gdzie zatrzymaliście się?

We’re staying at the Marriot hotel.

Zatrzymaliśmy się w hotelu Marriot.

What places have you visited?

Jakie miejsca odwiedziliście?

Are there any places worth seeing around here?

Czy w pobliżu są jakieś miejsca warte obejrzenia?

What places do you recommend visiting?

Które miejsca poleca Pani/Pan zwiedzić?


Paying the Fare

English

Polish

£10.00 please.

Poproszę 10 funtów.

That’ll be $16.00.

To będzie 16 dolarów.

Here’s $20.00, keep the change.

Tutaj jest 20 dolarów, proszę zatrzymać resztę.

Do you have change for a 50?

Czy ma Pani/Pan wydać z 50?

Hold on, let me see if I have change for that.

Chwilkę, sprawdzę, czy mam resztę z tego.


Example Conversations

Example Conversation 1

A: London Taxi, how can I help you?

B: Hi, I’d like a taxi.

A: How many people?

B: Four.

A: Where are you now and where are you going?

B: We’re at the Central Parkway Hotel on Queensway and want to go to Leicester Square.

A: Ok, a taxi should be there in about 15 minutes.

B: Great, thanks!

Example Conversation 2

A: Excuse me, where can I get a cab?

B: You can get a cab at the other end of the station.

A: Thanks.

B: You’re welcome.

Example Conversation 3

A: Where are we going today?

B: To the airport please.

A: Sure thing.

B: How long do you think it’ll take, more or less?

A: It should take about 20 minutes or so.

(twenty minutes later)

A: Here we are, that’ll be €25.00.

B: Here’s €30.00, keep that change.

A: Thanks.

Example Conversation 4

A: Where are we off to today?

B: Westfield mall please.

(a few minutes later)

A: So, how are you enjoying London so far?

B: We love it! There are so many interesting places.

A: What places have you visited already?

B: Buckingham Palace, the British Museum, The London Eye, and London Tower. Are there any places you recommend?

A: Well, Madame Tussauds and Camden Market are pretty interesting. Here were are.

B: How much is the fare?

A: That’ll be £ 10.50, please.

B: Here you go.

A: Thank you.